LV | EN | RU

birojs@fastpeople.lv +371 24 405 284

adipiscing business theme

Profesionāla personāla atlase un novērtēšana

‘’Uzvar komanda ar labākajiem spēlētājiem!”
Džeks Velčs  


​Direktora vēstule

EN | RU


 

Sveicināti! Esmu priecīgs redzēt Jūs pie mums ciemos!  

Senajā Romā, personas, kuras vēlējas tikt izraudzītas kādam amatam, tērpās sniegbaltā, starojošā tērpā (toga) (toga candida - latiņu), kas simbolizēja viņu mērķu godīgumu un runas patiesumu. Balstoties uz to, viņus sāka saukt par kandidātiem. Man vienmēr patikusi šī analoģija, jo īpaši tādēļ, ka tā ir dzīva jau tūkstošiem gadu, jo kandidātiem, ar kuriem mēs tiekamies ikdienā, arī vajadzētu būt apveltītiem ar cēliem mērķiem un par sevi stāstīt tikai patiesību. Vai tas nav aizkustinoši?

Mūsdienu biznesa vidē līdera personība un loma bez šaubām ir ļoti svarīga. Bet tā cilvēka loma, kurš stāv aiz līdera, kļūst aizvien nozīmīgāka. Neskatoties uz visiem jaunajiem risinājumiem un tehnoloģijām, bilance starp darbinieku personīgo ieguldījumu, IT un menedžmenta sistēmu sasniegumiem, nosveras par labu cilvēciskajam faktoram.

Laicīgi izprast savu organizāciju, raugoties no sabalansēta organisma viedokļa, novērtēt savas stiprās puses un riska faktorus – tā ir veiksmīgas kompānijas attīstības recepte, izvairoties no korozijas paša biznesa iekšienē. Pielietot visus savus resursus, smadzenes un rokas, izmantot uzvarai un savu tirgus pozīciju noturēšanai visu savu darbinieku kaisli un lojalitāti. Nepieļaut zināšanu un pieredzes aizplūdi pie konkurentiem kopā ar neapmierinātu personālu. Netērēt spēkus un resursus jauna personāla apmācīšanai.

Moderni ir kļuvis teikt, ka mūsdienu biznesa forma vairs nav B2B (business to business), bet H2H (human to human), ar to saprotot cilvēciskā faktora prioritāti biznesa vidē. Attiecību izveidošana komandā kļūst ar vien grūtāka ar katru gadu. Darbinieki kļūst prasīgāki pret savu darba devēju, viņu pašvērtējums pieaug. Veiksmīgam komunikācijas procesam ar saviem darbiniekiem nereti tiek piesaistīti speciālisti, ar ko arī, uzsverot šī procesa nozīmīgumu un atbildīgumu. Šis nav viegls uzdevums, un tas sevī slēpj daudzus zemūdens akmeņus, kā arī nianses. Speciālistam, strādājošam ar šādām problēmām, ir jāpārzina ne tikai sava profesija, bet ir jābūt ar ievērojamu dzīves pieredzi, jo šīs attiecības pēc savas būtības ir attiecības starp cilvēkiem.

Es zinu kādu noslēpumu. Veiksmīgu attiecību noslēpumu starp darba devēju un darba ņēmēju, viņu abu apmierinātību un rezultātā – lieliskus sadarbības augļus starp abrām pusēm. Šis noslēpums nav viegli pielietojams praksē, kā arī ne katram tas ir saprotams. Šīs attiecības ir tikpat sapinušās, cik jebkuras citas, piemēram, ģimenē. Es būšu priecīgs padalīties ar šo noslēpumu ar Jums, darot savu darbu tik labi, cik ir iespējams konkrētajā situācija.

Uz tikšanos!

Igors Roms

“Fast People” direktors

MŪSU KLIENTI