Darba kultūra šodien.

 

Šodien Personāla atlases kompānijas darbs ar klientiem ir kļuvis sarežģītāks kā nekad agrāk. Galvenais iemesls tam ir pēdējo divdesmit gadu laikā klientu darba kultūras diferenciācija.

No vienas puses šobrīd Latvijā ir pietiekami daudz uzņēmumu, kuru darba kultūra ir ļoti augsta, un te es domāju ne tikai starptautisko uzņēmumu Latvijas filiāles vai pārstāvniecības, bet arī citus uzņēmumus ar Latvijas rezidentu kapitālu. Pilnīgi noteikti daži starptautiskie uzņēmumi kalpo par piemēru mūsdienīgajai darba kultūrai, kā daudzus gadus atpakaļ tie kalpoja par piemēru maksāt oficiālās algas vai apmaksāt veselības apdrošināšanu, kas šodien palicis par parastu lietu.

No otras puses, joprojām mūsu darbā nākas sastapt uzņēmumus, kuros pats jēdziens „darba kultūra” ir saprasts pilnīgi neiedomājamā formā, piemēram, kā disciplīnas instruments vai iekšējo noteikumu sadaļa. Šādos uzņēmumos, nerunājot par neoficiālajām darba attiecībām, visa veida darba drošības un citu likumu pārkāpumiem, bieži ir redzams negatīvs emocionālais fons, tiek uzturētas nedraudzīgas attiecības starp nodaļām un darbiniekiem. Ir sastopams „mobings”, cilvēkiem uzkrauti trīs amatu pienākumi, negatīvais kriticisms, lai panāktu darba ražīgumu.

Sniegt mūsu pakalpojumu vienlaicīgi abu tipu uzņēmumiem, turklāt, tik mazā ekonomiskajā telpā, ir ļoti grūti. Viesiem ir zināmi tirgus izcenojumi darbaspēkam, ir zināmi bonusi vai motivējošas priekšrocības, līdz ar ko abu tipa uzņēmumos darba apstākļi ir salīdzinoši līdzīgi. Kā novērtēt taustāmos mērījumos draudzīgu kolektīvu vai patīkamu atmosfēru.

Bet mums tas ir jāizdara, jo neapšaubāmi ir daudz vieglāk strādāt personāla jomā ar uzņēmumiem ar labu reputāciju potenciālo darbinieku tirgū, bet reputācija parasti rodas no augstas darba kultūras uzņēmumā. Ir neskaitāmi gadījumi, kad kandidāti atsākas pat izskatīt darba piedāvājumu uzņēmumā ar sliktu slavu. Tādās situācijās nepalīdz ne labākā alga, ne bonusi, ne solījumi. Turklāt, šādos uzņēmumos neko no tā parasti darbiniekam piedāvāt nemaz negrasās. Bet labākos kandidātus pie sevis grib redzēt visi.

Pēdējos gados darba izvelē citu faktoru starpā kandidātiem kļuva svarīga arī darba kultūra darba devēja uzņēmumā. Un te es runāju ne tikai par augstiem amatiem. Darba devējiem, kas nekad neuzskatīja to par svarīgu sava uzņēmuma imidža daļu, ir nopietni jāpārskata savus uzskatus, lai nepaliktu ar darbiniekiem, kuriem vienaldzīga ne tikai darba kultūra, bet arī darba devēja uzņēmums, pienākumi vai panākumi.

Igors Roms. Fast People Latvia SIA

22.09.2013