ExSell – Aktīvās pārdošanas apmācības

Pārdošana šodien ir kļuvusi par psiholoģiski izaicinošu un advancētu nozari, un, lai darbotos šajā laukā, ir jāzina profesijas vadlīnijas, jāapgūst pareizas iemaņas un jāspēj tās pielietot ikdienas praksē. Tam ir domātas mūsu apmācības.

Armijā, pirms sūtīt jauniesauktos karavīrus kaujā, viņi iziet dažādus kursus un apmācības, lai pirmajās kaujas dienās nenotiktu nelaime. Tāpat kā armijā, aktīvajā pārdošanā, sūtīt jauno tirdzniecības pārstāvi pie klientiem, nozīmē nopietni apdraudēt savus laika un finanšu resursus, un rezultāts būs pretējs vēlamajam. Lielāka vai mazākā mēra apmācības ir vajadzīga visiem „Sales Force” pārstāvjiem, iesācējiem vai darbiniekiem, kuri maina savu profilu.

Ja pārdevējs nav drošs savā profesijā, viņš vai viņa savā darba ikdienā izjūt lielu stresu, kas noved pie negācijām ar kolēģiem, klientiem, pēc tam ar ģimeni vai draugiem, un visbeidzot cilvēks pamet profesiju. Darba devējam tas nozīmē atkal jaunu resursu ieguldīšanu.

Apmācības, tādas kā šīs, dod pārdevējam instrumentus strādāt ar klientiem ikdienā, noskaidrojot un apmierinot klienta vajadzības, tādejādi nodrošinot pozitīvus rezultātus sev un savam uzņēmumam.

Viens no elementiem, kas nodrošina uzņēmumam stabilu tirgus pozīciju, ir apmācīta pārdošanas komanda, kura ir spējīga ātri un elastīgi reaģēt uz tirgus situācijas svārstībām un pasargāt savu uzņēmumu no ekonomiskām nepatikšanām.

Mūsu pārdošanas apmācības ir balstītas ne tikai uz klasiskām pārdošanas tehnoloģijām, bet arī uz gadiem ilgu pieredzi darbā ar klientiem.

 

Mēs runāsim par:

– pirmā iespaida radīšanu;

– mākslu dibināt attiecības ar klientu;

– māku uzdot pareizos jautājumus;

– klienta definīciju;

– klienta vajadzību attīstīšanu;

– iebildumu pārvarēšanu;

– „aukstiem zvaniem”, vizītēm;

– mērķu uzstādīšanu un sasniegšanu;

– un par daudz ko citu.