Lielākās personāla atlases un konsultāciju kompānijas pēc apgrozījuma 2006.g.

Lielākās personāla atlases un konsultāciju kompānijas pēc apgrozījuma 2006.

Vieta Uzņēmums
’06 ’05
1.     3.      WorkingDay Latvia
2.    2.      Amrop Hever (Executive Search Baltic)
3.    1.      Ariko ReServ
4.    7.     CVO Grop Latvia
5.    4.     Fontes Latvija
6.    5.     People Management
7.    8.    Ocean Recruitment
8.   10.   Eiro Personāls
9.    6.     Mercuri Urval
10.  –     Fast People Latvia

“Latvijas tirgotājs” 2007.g.