Pārdošana kā atlases rīks.

Pārdošana kā atlases rīks.
Nereti personāla atlase saistās ar intervijām, kur parasti kā galvenais tiek uztverts darba devējs vai sākotnēji- personāla atlases speciālists.
Intervijā pierasts uzsvaru likt uz informācijas iegūšanu no kandidāta. Intervijas ir sausas un līdzinās nopratināšanai. Tajās tiek uzzināts viss par kandidāta darba pieredzi, izglītību, pat hobijiem.
Informācija nereti tiek iegūta ļoti precīza un detalizēta, kas, protams, ir būtiski, bet nereti tiek grēkots un aizmirsts, ka intervija tomēr ir dialogs. Informācijas sniegšana par kompāniju tiek atlikta uz citu reizi- stāsts par pašu darba devēju izpaliek, netiek dota iespēja kandidātam uzdot jautājumus. Tas ir velti, jo intervija ir kā pārdošana. Darba devējs aizmirst, ka viņam arī ir sevi jāpārdod.
Darba devējam jāizprot, ko kandidāts vēlas redzēt darba devējā, jāprot tas sniegt. Ne visas intervijas beidzas ar darba līgumu, tomēr pārdošanas process ir noticis un kandidāts, izejot no jūsu ofisa, ir jūsu potenciālais bezmaksas pārdevējs, kurš spēs radīt jūsu- kā potenciālā darba devēja- pozitīvu tēlu, palīdzēs nākotnē personāla atlases procesā.
Igors Roms. Fast People Latvia SIA
11.09.2013