Personāla atlase “Head Hunting”

Jūs gribat, lai pie Jums strādātu konkurentu uzņēmuma vadītājs vai speciālists, bet pašiem aicināt to pie sevis pārrunāt darba piedāvājumu būtu nekorekti.
Dažreiz, kad nozarei vai amatam ir izteikta specifika, vajadzīgo speciālistu vai vadītāju atrast var tikai konkurentu uzņēmumā. Jums nebūs ilgi jāapmāca šis speciālists, ieguvumi no šī darbinieka parādīsies daudz ātrāk. Jūs pazīstat savus konkurentus un zināt viņu darbiniekus, kurus Jūs gribētu redzēt pie sevis.
Bet, kā aicināt šādu darbinieku strādāt savā organizācijā bez riska izsaukt uz savu uzņēmumu negatīvu rekciju no citiem konkurējošiem uzņēmumiem? Kā uzzināt, kas motivēs šo darbinieku izskatīt citu darba dēvēja piedāvājumu, cik lielu algu viņš/viņa prasīs, kādus bonusus gribēs? Darbinieks var nepieņemt Jūsu piedāvājumu, bet informācija par Jūsu nodomiem aizies pie citiem.
Vai arī Jūs zināt tikai konkurējošā uzņēmuma nosaukumu, bet nav zināms, kurš darbinieks var būt vērtīgs Jūsu organizācijai. Ja ar šo problēmu nodarbosimies mēs, informācija tiek rūpīgi iegūta, kontrolēta, attiecības ar potenciālo darbinieku veidojas pa stadijām, informācija tiek strikti dozēta, pasūtītāja intereses tiek aizstāvētas visos līmeņos, un vēlamā rezultāta iegūšana nodrošināta.