Profesionāli un moderni personāla novērtēšanas rīki

Dažreiz, personāla atlases procesā ir grūti izvēlēties starp dažiem līdzvērtīgiem kandidātiem. Viņu lietišķās īpašības, darba pieredze un iemaņas var būt līdzīgas. Tādā gadījumā, akcents tiek likts uz psiholoģiskiem faktoriem, stiprajām un vājajām personības pusēm. Tāpat, izvēloties kandidātu augtākam amatam savā kolektīvā, var sastapt līdzīgu problēmu.

Līdzīgi jautājumi paradās profesionālās pārorientēšanas procesos, karjeras izvelēs laikā jaunam cilvēkam vai studentam.

Tādas situācijās, ja ir nepieciešams, mēs pielietojam psiholoģijas testus, intervijas ar karjeras speciālistiem, psihologiem.